244256

Sait Dede

Sait DEDE

Hakkâri / Yüksekova – 1985, Şemsettin, Besna.Tıp Doktoru; İlk, orta ve lise öğrenimini Yüksekova’da tamamladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi, çeşitli aile sağlık merkezleri ve özel sağlık merkezlerinde çalıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Tabipler Birliği Üyesidir.Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Dede, bekârdır.