Kanun Teklifleri

27. Dönem TBMM milletvekillerinin TBMM’deki son 72 kanun teklifi.

Parti Milletvekili Başlığı Tarih

CHP

M. Ali Çelebi
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


13/11/2019

CHP

Mahmut Tanal
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunuda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


13/11/2019

CHP

Veli Ağbaba
Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi


13/11/2019

CHP

Veli Ağbaba
Ankara’da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi


13/11/2019

CHP

A. Haydar Hakverdi
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


13/11/2019

CHP

Yüksel Özkan
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


13/11/2019

İYİ Parti

Lütfü Türkkan
26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


12/11/2019

HDP

Oya Ersoy
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


12/11/2019

MHP

Tamer Osmanağaoğlu
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


11/11/2019

CHP

Ensar Aytekin
14.06.2005 ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


11/11/2019

CHP

Ulaş Karasu
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


11/11/2019

CHP

Ulaş Karasu
Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


11/11/2019

CHP

Süleyman Girgin
Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

Uğur Bayraktutan
3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

Ahmet Akın
Elektrik Piyasası Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


07/11/2019

CHP

G. Biçer Karaca
25/10/1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

G. Biçer Karaca
6/6/2002 Tarih ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Zeynel Emre
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Murat Bakan
25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Fikret Şahin
Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Süleyman Bülbül
Aydın İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

Hasan Baltacı
Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması ve İşlemleri Devam Eden Fabrikaların Özelleştirme İşlemlerinin Durdurulması Hakında Kanun Teklifi


06/11/2019

CHP

A. Haydar Hakverdi
Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


05/11/2019

HDP

Muazzez Orhan
2020 Yılının Deprem Seferberliği ve Deprem Farkındalık Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi


05/11/2019

CHP

A. Fazıl Kasap
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
5253 Sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
5143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

Murat Bakan
08.02.2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

Murat Bakan
14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


04/11/2019

MHP

Tamer Osmanağaoğlu
5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Ali Çelebi
1325 Sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


04/11/2019

CHP

M. Akif Hamzaçebi
14.12.2009 Tarih ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


31/10/2019

CHP

Özgür Özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi


31/10/2019

MHP

Mevlüt Karakaya
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


31/10/2019

İYİ Parti

Metin Ergun
5834 Sayılı ve 22/01/2009 Tarihli Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


30/10/2019

CHP

M. Ali Çelebi
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


30/10/2019

CHP

M. Ali Çelebi
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


30/10/2019

CHP

M. Ali Çelebi
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


30/10/2019

İYİ Parti

Arslan Kabukcuoğlu
Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


30/10/2019

İYİ Parti

Dursun Ataş
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


30/10/2019

CHP

Engin Altay
23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


30/10/2019

MHP

Erkan Haberal
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


30/10/2019

MHP

Erkan Haberal
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


30/10/2019

CHP

Murat Bakan
14.06.2005 Tarihli ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


30/10/2019

İYİ Parti

D. Müsavat Dervişoğlu
5510 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifi


28/10/2019

HDP

M. Danış Beştaş
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


28/10/2019

AK Parti

Yavuz Ergun
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


24/10/2019

HDP

Habip Eksik
Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


24/10/2019

CHP

Murat Bakan
09.08.1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


22/10/2019

MHP

Halil Öztürk
12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


22/10/2019

MHP

Arzu Erdem
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


21/10/2019

CHP

Candan Yüceer
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


18/10/2019

CHP

Özkan Yalım
Uşak İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi


18/10/2019

CHP

G. Biçer Karaca
23/3/2005 Tarih ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


18/10/2019

CHP

Serkan Topal
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


18/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


18/10/2019

CHP

Burhanettin Bulut
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


18/10/2019

AK Parti

Mustafa Şentop
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi


17/10/2019

İYİ Parti

İsmail Ok
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


17/10/2019

CHP

Murat Bakan
14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


17/10/2019

İYİ Parti

Fahrettin Yokuş
Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


17/10/2019

CHP

M. Ali Çelebi
3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


16/10/2019

AK Parti

Şenel Yediyıldız
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


16/10/2019

CHP

Cengiz Gökçel
Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi


16/10/2019