Araştırma Önergeleri

Parti Milletvekili Başlığı Tarih

HDP

G. Kılıç Koçyiğit
Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Kürtlere ve Alevilere yönelik saldırıların tüm yönleriyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


07/11/2019

CHP

Aysu Bankoğlu
Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve 21 milletvekilinin, yurtdışına beyin göçünün nedenlerinin incelenerek bu göçün önlenmesine yönelik politikalar oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


07/11/2019

CHP

Turan Aydoğan
İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve 23 milletvekilinin, ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


07/11/2019

İYİ Parti

Ayhan Erel
Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve 21 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


07/11/2019

CHP

Müzeyyen Şevkin
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, arı ölümlerinin nedenlerinin incelenerek ülkemizdeki arı varlığının korunması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

Müzeyyen Şevkin
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 21 milletvekilinin, tarım arazilerinin yok olmasını önleyebilmek için gerekenleri belirleyebilmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

Müzeyyen Şevkin
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve 20 milletvekilinin, sahte ve kaçak içki üretme ve tüketmeye sevk eden nedenlerin araştırılması, sahte içki tüketmeye bağlı ölümlerin tekrarlanmaması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

Orhan Sümer
Adana Milletvekili Orhan Sümer ve 22 milletvekilinin, sanayi sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

Atila Sertel
İzmir Milletvekili Atila Sertel ve 21 milletvekilinin, incir üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

HDP

F. Kerestecioğlu Demir
Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 19 milletvekilinin, nafaka konusunda sorunların tespit edilerek alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

G. Biçer Karaca
Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 21 milletvekilinin, Kozak Yaylası’nda yer alan altın madeni işletmesinin, çam fıstığı üretimine etkilerini araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

HDP

H. Saruhan Oluç
HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un, IŞİD terör örgütü tarafından zorla alıkonulan ve Türkiye’ye getirilen kadın ve çocukların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

CHP

Haydar Akar
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, 2007’de meydana gelen Isparta uçak kazası ve Türkiye’deki toryum rezervlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

İYİ Parti

Lütfü Türkkan
İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sayıştay’ın raporlarında yer alan usule uygun olmayan harcama iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


06/11/2019

HDP

Muazzez Orhan
Van Milletvekili Muazzez Orhan ve 20 milletvekilinin, olası büyük depremlere yapılan hazırlıkların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


05/11/2019

HDP

M. Danış Beştaş
Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


05/11/2019

HDP

H. Saruhan Oluç
HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılaması halen devam eden HDP milletvekillerinin yargılanmalarına ilişkin hususların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


05/11/2019

CHP

Tekin Bingöl
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 milletvekilinin, Lösante Hastanesi’nin ruhsat konusunda yaşadığı sorunların tespiti ve bu sorunun çözümüne yönelik gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


05/11/2019

CHP

Ulaş Karasu
Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 25 milletvekilinin, genç işsizliğin araştırılması, neden olduğu sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına


04/11/2019

CHP

İ. Atakan Ünver
Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 24 milletvekilinin, kırmızı ette sürdürülebilir üretim ve destekleme politikalarının geliştirilmesi için gerekenlerin belirlenmesi ve kırmızı et tüketiminin artırılması amaçlı gereken politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

İ. Atakan Ünver
Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 23 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

İ. Atakan Ünver
Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve 22 milletvekilinin, hayvancılık alanında yaşanan sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

Ayhan Barut
Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 22 milletvekilinin, akıl ve ruh sağlığı hastanelerindeki sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

Deniz Yavuzyılmaz
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 33 milletvekilinin, Zonguldak ilinde yapılması planlanan Baz Biyokütle Enerji Santrali ve Atık Yakma Tesisi projesinin çevreye ve bölge halkına vereceği olası zararların tespiti ve bu konuya yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

Deniz Yavuzyılmaz
Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve 21 milletvekilinin, Zonguldak ili Çatalağzı’ndaki termik santrallerin çevreye ve bölge halkına verdiği zararların tespiti ve bu konuya yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

HDP

İmam Taşçıer
Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve 19 milletvekilinin, Diyarbakır ili Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının neden olduğu sorunların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

CHP

Ünal Demirtaş
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 milletvekilinin, Sosyal Güvenlik Kurumu açığının nedenlerinin tespiti ve bu soruna yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


04/11/2019

HDP

Semra Güzel
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 20 milletvekilinin, HDP’li bazı belediyelere yönelik yaptırımların ve belediye eş başkanlarına yönelik gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

HDP

Züleyha Gülüm
İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve 20 milletvekilinin, organ bağışı sayısındaki düşüklüğün sebeplerinin tespiti ve bu duruma karşı alınabilecek önlemlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

MHP

Tamer Osmanağaoğlu
İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, turizm sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

MHP

Tamer Osmanağaoğlu
İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, ülkemizde doğal taş ve mermercilik sektöründe yaşanan sorunların incelenerek bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

MHP

Tamer Osmanağaoğlu
İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve 19 milletvekilinin, tarım girdilerinde millileşmeyi ve maliyet azaltmayı sağlayacak yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

MHP

A. Muhittin Taşdoğan
Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve 21 milletvekilinin, başta doktorlar olmak üzere, sağlık çalışanlarının intihar vakaları ile ilgili sebeplerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


31/10/2019

CHP

Ayhan Barut
Adana Milletvekili Ayhan Barut ve 22 milletvekilinin, kamu kurumlarında eş durumu tayin taleplerinin karşılanmamasından kaynaklanan sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

HDP

M. Ruştu Tiryaki
Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ve 20 milletvekilinin, eğitimde yaşanan sorunların çok boyutlu şekilde ele alınıp incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

İYİ Parti

Z. Hakan Sıdalı
Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ve 19 milletvekilinin, narenciye üretiminde yaşanan sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

İYİ Parti

Fahrettin Yokuş
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve 19 milletvekilinin, gıda güvenliği sorunları ve bunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

CHP

K. Okyay Sındır
İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 23 milletvekilinin, pamuk üreticilerinin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle incelenerek sorunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

HDP

D. Dilan Taşdemir
Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve 20 milletvekilinin, IŞİD/DAİŞ terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

İYİ Parti

Bedri Yaşar
Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 21 milletvekilinin, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası’nın Daimi Liste’de yer alması sürecinde yaşanan sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


30/10/2019

HDP

Oya Ersoy
İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, olası doğal afetlerin oluşturacağı risklerin incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


28/10/2019

HDP

Oya Ersoy
İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


28/10/2019

MHP

Olcay Kılavuz25/10/2019

CHP

Ensar Aytekin
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve 24 milletvekilinin, Balıkesir ilindeki Organize Sanayi Bölgelerindeki sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Cengiz Gökçel
Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve 22 milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin çevreye ve insan sağlığına vereceği zararların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının incelenerek üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara çözümler üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, 2001 yılından beri tarım sayımı yapılmamasının nedeninin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’de tarım üreticilerinin sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin personellerde ortaya çıkardığı mağduriyetin araştırılması ve Milli Emlak çalışanlarının kurum içi uzmanlık sınavı nedeniyle oluşan sorunlarının tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’de iplik sektöründeki sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ö. Fethi Gürer
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, üniversiteden yeni mezun olanların iş yerlerinde yaşadıkları sorunların tespiti ile sorunlara yönelik alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

MHP

Sefer Aycan
Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekilinin, hemşirelerin yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


25/10/2019

CHP

Ulaş Karasu
Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 26 milletvekilinin, ülkemizde tamamlanmayan mesken inşaat ve projeleri nedeniyle oluşan konut mağduriyetlerinin boyutlarının belirlenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

CHP

Ulaş Karasu
Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve 26 milletvekilinin, tarım sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

CHP

S. Sera Kadıgil Sütlü
İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve 30 milletvekilinin, iklim değişikliklerinin ülkemize etkilerinin incelenerek Türkiye’nin iklim politikalarının düzenlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

HDP

G. Kılıç Koçyiğit
Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekilinin, Türkiye’de ırkçı ve ayrımcı nitelikteki olayların incelenerek bu tür sorunların ortadan kalkması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

CHP

E. Gülizar Emecan
İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

CHP

Ahmet Kaya
Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve 20 milletvekilinin, Çaykur’un zarar etmesinin sebeplerinin tespiti ve bu soruna yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

İYİ Parti

Feridun Bahşi
Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve 19 milletvekilinin, Göreme Vadisinin Milli Park olmaktan çıkarılmasının sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


24/10/2019

CHP

Burhanettin Bulut
Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve 21 milletvekilinin, olası büyük depreme yapılan hazırlıkların incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

İYİ Parti

İsmail Koncuk
Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve 19 milletvekilinin, Süleyman Şah Türbesinin eski yerine taşınması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

İYİ Parti

Hayrettin Nuhoğlu
İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 milletvekilinin, işsizliğin artmasında kaçak göçmenlerin etkisinin olup olmadığının tespiti ve işsizlikte artışın önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin saptanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

İYİ Parti

Yasin Öztürk
Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve 22 milletvekilinin, ataması yapılmayan rehabilitasyon öğretmenlerinin sorunlarının incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Gamze Taşcıer
Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 23 milletvekilinin, elektronik sigaranın zararlarının tüm yönleriyle araştırılması, elektronik sigara satışının denetiminin sağlanması için gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

HDP

M. Danış Beştaş
Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 19 milletvekilinin, 6-7 Eylül 1955 olaylarının tüm boyutları ile irdelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Tahsin Tarhan
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 21 milletvekilinin, Dilovası bölgesinde çevre sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması ve çevre kirliliğinin yol açtığı sorunlara yönelik önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

G. Biçer Karaca
Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 19 milletvekilinin, Acıpayam depremzedelerinin sorunlarının tespiti ve bu sorunların giderilmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Ünal Demirtaş
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve 21 milletvekilinin, şehir hastaneleri modelinin incelenerek problemli alanların tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Candan Yüceer
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, tarım ilaçlarının canlı yaşamı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve ortaya çıkan zararlara yönelik gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Candan Yüceer
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 milletvekilinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın kartı düzenlemesi sırasında taraflı davrandığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

CHP

Levent Gök
Ankara Milletvekili Levent Gök ve 21 milletvekilinin, kozmetik ürünlerinin çevreye verdiği zararların tespiti ve oluşan zararlara karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019

İYİ Parti

İ. Halil Oral
Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve 19 milletvekilinin, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari illerinin ekonomik sorunlarının tüm yönleriyle incelenerek bu sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


23/10/2019