indir

Fatih Mehmet Şeker

Fatih Mehmet ŞEKER

Öğretim üyesi. Mersin-Erdemli’de doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 2012’de doçent oldu. Fatih Riyaziyeci Salih Zeki İlköğretim Okulu, Kabataş Lisesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türk Felsefesi Tarihi kürsüsünde çalıştı.Zihniyet dünyamızla hayat felsefemiz etrafında kaleme aldığı kitaplar şunlardır: Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri, Osmanlı Entelektüel Geleneği, İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Selçuklu Türklerinin İslâm Tasavvuru, Osmanlı İslâm Tasavvuru, Türk Dinî Düşüncesinin Teşekkül Devri, Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgu Bilig, Osmanlılar ve Vehhâbîlik, Modernleşme Devrinde İlmiye: Cevdet Paşa-İbnülemin Örneği, Cumhûriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru: Şerif Mardin Örneği, Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi, Türk Dikkati, İyi Türkiye: Bir Yakın Dönem Siyasetnâmesi, Klasik ve Modern Türk Düşüncesinin Mimarları, Kalemin Dili Türk’ün Gözü, Varlığı Yokluğa Değişmek: Politika, Kalemin Yazmadığı Kitap: Siyaset.